Rolex Kopia Klockteknik – Balanshjulet

Rolex kopia klocka, känd för sin precision, är utrustad med två oskiljaktiga komponenter, en fjäder och ett balanshjul. Men dessa två virtuella enheter, som kombineras, får olika grader av uppmärksamhet, och klockan är främst på gossamer. Konventionellt glöms tröghetseffekten av tröghet ofta bort, där rytmen av denna fina gossamer tråd är tröghet. Dessutom säkerställer detta försummade balanshjul effektivt balanssvängningskomponenternas regelbundenhet. Så balanshjulet är inte mindre viktigt och tekniskt än den berömda slanka gossamer.


1957 skapade Rolex kopia en viktig balanshjulsdesign som gjorde det möjligt att justera rörelsehastigheten, vilket gjorde betydande framsteg i varumärkets förmåga att hålla korrekt tidtagning och konsoliderade sitt rykte som världens bästa urmakare. Rolex ingenjörer gör några systematiska innovationer för att minimera tröghetseffekten av balanshjul. Microstella små skruvar är skapade för att förbättra noggrannheten av klockan. Denna Rolex kopia egenutvecklade enhet är fortfarande inbäddad i varumärkets rörelse, den enda skillnaden är att den nu är gjord av guldmuttrar. Ett eller två par små, symmetriska, stjärnformade finjusterande muttrar skruvas in i insidan av balansringen (tekniskt kallad ringen), som är ca 1 cm i diameter. Med hjälp av ett unikt Rolex-verktyg justerar urmakaren balanshjulets tröghet och rytm för att korrigera svängnoggrannheten genom att försiktigt dra åt eller lossa muttrarna (den måste rotera två motsatta muttrar samtidigt för att upprätthålla balansen). Urmakare kan också få anpassade klockor, beroende på slitaget av olika situationer, för att justera balanshjulet.


Venus design

För att förstå hur denna enhet fungerar, föreställ dig en konståkares rotation. Hans armar vrids inåt för att minska trögheten och öka rotationshastigheten. Om han behövde sakta ner, sträckte han ut armarna. Rolex kopia grundare Hans Wilsdorf 1958 påpekade vikten av det nya balanshjulet och den stjärnformade finjusterande skruven för varumärkets framtida utveckling. I takt med att konkurrensen om vision och precision blev hårdare skrev han i ett brev: ”… Vi måste anta en ny ’Microstella’-rörelse som kommer att bidra till att cementera vår ledarposition!” Han var så entusiastisk över uppfinningen att han använde den som försäljningspunkt och graverade orden ”Microstella justering” på baksidan av klockan med den nya 1560-rörelsen.


Rolex kopia viktig komponent

Rolex balanshjul och den stjärnformade finjusterande muttern kombinerade fördelarna med två primära urjusteringsmetoder av den tiden: ett balanshjul utrustat med justeringsskruvar och en finjusterande enhet. Den förra säkerställer hög noggrannhet enligt samma princip (skruvarna placerade i ringhjulets periferi kan justera rotationströgheten). Nackdelen är dock att balansbalansens funktion inte kan ändras när den väl är installerad i rörelsen. Den mer använda senare kan justeras via en trimmer, och klockan kan justera balanssvängningen på plats. Denna metod är dock mindre exakt och kan göra enheten mindre stabil. Tricket med finjusterande mutter är att det effektivt kan förbättra den variabla trögheten hos justeringsskruven och balanshjulet, vilket gör att urmakaren kan justera balanshjulet som har fixerats i rörelsens skal. Stjärnformen på muttern ger snäv och finjustering i alla lägen.

Minsta avvikelse

Rolex balanshjul kombinerar mycket mer teknik och komplexitet än en Venus design. Ringen som bildas av ringhjulet och hjularmen är gjord av Glucydur, Paramagnetisk beryllium kopparlegering, och en låg värmeexpansionskoefficient så att balanshjulets exakta funktion från magnetiska fältstörningar. Förändringen av gossamer egenskaper kan kompensera effekten av metallexpansion eller sammandragning orsakad av temperaturförändring. I Bienne klockfabrik bearbetas balanshjulet av massivt stångmaterial, vilket säkerställer att balanshjulet installeras i mitten av rörelsen för att uppnå perfekt balans. Dess tillverkningsavvikelse är +/-2 mikron, två tusendelar av en millimeter. Klockans komponenter tillverkas enligt Rolex kvalitetsstandarder. Liksom ett fartyg, som inte lätt kan svänga av kurs när det har satt segel, Rolex kopia cykloid har en hög tröghetskoefficient (kvadrat radie gånger massa), vilket resulterar i en intelligent optimering som minskar alla yttre störningar för att upprätthålla önskad noggrannhet under långa perioder.


Rolex kopia bordsfabrik hemmagjord

Dessutom är balanshjulet utrustat med en liten axel för att fästa det på enheten. Denna montering kräver också unik teknik för att kunna tillverkas. För att minska friktionen och maximera den fria vibrationen av balanshjulet och fjädern måste änden av svänghjulet (pivot) vara utmärkt. Pivoten är bara 0,07 millimeter (eller 70 mikron) i diameter, samma storlek som människohår. Fjädern ”rullas upp” för att öka hållbarheten, och specialiserad kunskap krävs för att utföra denna kritiska process. Den gossamer som tillverkas av Rolex kopia, komponenterna i balanshjulet, pivot stenen, Paraflex dämpningsanordningen som håller bitarna på plats och det viktiga smörjmedlet griper alla fullt ut alla element för att göra rörelsen exakt och tillförlitlig, och detta är grunden för Rolex rörelsen kan njuta av ryktet.